The Sims Complete Collection

The Sims Complete Collection
Thể loại: Mô phỏng
Cập nhật: 3 năm trước
Lượt xem: 4368
Năm phát hành: 2000
Chia sẻ:

The Sims là một trò chơi mô phỏng cuộc sống được phát triển bởi Maxis và phát hành bởi Electronic Arts. Là một trong những trò chơi bán chạy nhất đến tận bây giờ, tính đến năm 2013, trò chơi đã được bán ra hơn 175 triệu bản trên khắp thế giới.

Bản cài đặt bao gồm:

  1. The Sims: Livin' Large
  2. The Sims: House Party
  3. The Sims: Hot Date
  4. The Sims: Vacation
  5. The Sims: Unleashed (Pets)
  6. The Sims: Superstar
  7. The Sims: Makin' Magic

Lưu ý: Tắt chương trình diệt virus trước khi cài đặt.