RollerCoaster Tycoon: Deluxe

RollerCoaster Tycoon: Deluxe
Thể loại: Mô phỏng
Cập nhật: 3 năm trước
Lượt xem: 2227
Năm phát hành: 1999
Chia sẻ:

RollerCoaster Tycoon là một trò chơi mô phỏng xây dựng và quản lý khu vui chơi phát hành vào năm 1999. Trò chơi có 2 bản mở rộng là Corkscrew Follies và Loopy Landscapes. RollerCoaster Tycoon: Deluxe là một phiên bản đặc biệt bao gồm 2 bản mở rộng trên.