RollerCoaster Tycoon 3: Platinum

RollerCoaster Tycoon 3: Platinum
Thể loại: Mô phỏng
Cập nhật: 3 năm trước
Lượt xem: 4522
Năm phát hành: 2004
Chia sẻ:

RollerCoaster Tycoon 3 là một trò chơi mô phỏng xây dựng và quản lý khu vui chơi được phát triển bởi Frontier Developments và phát hành bởi Atari vào năm 2004. Đây là phần thứ ba trong dòng game RollerCoaster Tycoon. RollerCoaster Tycoon 3: Platinum là một phiên bản đặc biệt bao gồm trò chơi và 2 bản mở rộng.