Red Alert 2 + Yuri's Revenge

Red Alert 2 + Yuri's Revenge
Thể loại: Chiến thuật
Cập nhật: 3 năm trước
Lượt xem: 15009
Năm phát hành: 2000
Chia sẻ:

Red Alert 2 (gọi tắt là RA2) là game chiến thuật thời gian thực 2.5D được phát triển bởi Westwood Studios. Bản mở rộng của nó là Yuri's Revenge được phát hành với hệ thống nhiệm vụ mới cũng như các binh chủng, công trình và quốc gia mới.