DOOM 3 BFG Edition (DOOM 1+2+3)

DOOM 3 BFG Edition (DOOM 1+2+3)
Thể loại: Kinh dị
Cập nhật: 3 năm trước
Lượt xem: 6587
Năm phát hành: 2012
Chia sẻ:

DOOM 3 BFG Edition là phiên bản phát hành lại của DOOM 3, phát hành vào năm 2012. Phiên bản này cải thiện đồ họa, âm thanh với nhiều hiệu ứng kinh dị, bổ sung hệ thống Save và hổ trợ hiển thị 3D.

Bản cài đặt bao gồm:

  • 2 bản mở rộng của DOOM 3 là Resurrection of Evil và The Lost Mission
  • DOOM 1 phiên bản Ultimate Doom với bản mở rộng Thy Flesh Consumed
  • DOOM 2 với bản mở rộng No Rest for the Living