Cadillac and Dinosaurs (Bộ đội)

Cadillac and Dinosaurs (Bộ đội)
Thể loại: CPS1
Cập nhật: 3 năm trước
Lượt xem: 77912
Năm phát hành: 1993
Chia sẻ:

Cadillacs and Dinosaurs (ở Việt Nam gọi là Bộ đội) là một trò chơi hành động, đánh nhau màn hình ngang trên hệ máy game thùng (Arcade) được phát triển và phát hành bởi Capcom tại Nhật Bản vào năm 1993.