Tennis

Chức năng này chỉ hoạt động trên máy tính. Để chơi được trên điện thoại vui lòng xem "Hướng dẫn giả lập" bên dưới.

  • ENTER Bắt đầu / Tạm dừng
  • SPACE Chọn / Chế độ
  • Di chuyển
  • Z X Hành động
  • Z X A S Hành động
  • Z X C A S D Hành động
  • D C Nút trái / Nút phải
  • F5 Save
  • F8 Load
  • F11 Toàn màn hình

Nếu game đứng hình, hãy kiểm tra xem bạn có bấm nhầm nút ENTER không?

Chỉ hoạt động trên trình duyệt  Google Chrome

Nếu không di chuyển được, hãy tải lại trang hoặc rê chuột vào game, chọn hình  và thay đổi lại phím theo ý bạn.


Tải về Hướng dẫn giả lập