Chức năng này chỉ hoạt động trên máy tính.

Đặt lính để phòng thủ. Dùng chiêu để tiêu diệt kẻ địch trong trường hợp khẩn cấp. Mỗi kẻ địch đi đến cuối đường bạn sẽ mất 10 máu. Lính có thể lên cấp khi đủ kinh nghiệm. Đào đất để tìm thêm vật phẩm.


Báo lỗi